Poświadczenie podpisu u notariusza

6/7/2019


Niektóre dokumenty muszą być podpisane przez sporządzająca je osobę, by miały jakąkolwiek wartość. Jak jednak udowodnić, że ktoś nie podrobił podpisu? Rozwiązaniem w tej sytuacji jest poświadczenie podpisu u notariusza, które jest swoistym dowodem na to, że podpis jest prawdziwy. W tym artykule skupimy się właśnie na tym zagadnieniu, ponieważ obok sporządzania aktów prawnych jest to jedna z czynności wykonywanych przez notariusza.

Czym jest poświadczenie podpisu?

To jedyna z typowych czynności notarialnych. Podczas spotkania z notariuszem osoba zainteresowana potwierdza, że sporządzony na dokumencie własnoręczny podpis był złożony przez nią. Jeżeli na piśmie nie znajduje się jeszcze takowy podpis, można go złożyć właśnie w obecności notariusza. Skutkuje to zaopatrzeniem dokumentu w specjalną klauzulę poświadczeniową, która potwierdza własnoręczność sporządzonego podpisu oraz potwierdza istnienie dokumentu w chwili jego podpisania. Z momentem jej nadania podpis zyskuje charakter urzędowy, jednakże sama treść dokumentu zachowuje swój prywatny charakter i nie staje się jednocześnie aktem notarialnym.

Co zawiera klauzula poświadczeniowa?

  • datę oraz miejsce sporządzenia podpisu,
  • dokładny czas (godzinę oraz minutę) sporządzenia podpisu (na życzenie klienta),
  • podpis oraz pieczęć notariusza,
  • oznaczenie kancelarii notarialnej,
  • dane osobowe osoby, która sporządziła podpis.

Kiedy poświadczenie podpisu u notariusza jest wymagane?

  • podczas ustalania pełnomocnictwa do czynności prawnych,
  • przy umowach sprzedaży m.in. nieruchomości,
  • przy umowach zbycia przedsiębiorstwa,
  • przy różnego rodzaju oświadczeniach np. o charakterze majątkowym czy zeznaniach świadków.

Czasami poświadczanie podpisu u notariusza z różnych przyczyn składane jest również na dokumentach prywatnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że notariusz wydający poświadczenie nie jest zobligowany do analizy podpisywanej treści pod kątem prawnym.

Na co należy zwrócić uwagę?

W prawie duże znaczenie mają zawsze szczegóły. Przede wszystkim należy mieć na uwadze to, że podpis musi być złożony rzeczywiście w obecności notariusza – nie wystarczy załatwienie sprawy mailowo bądź telefonicznie. Podpis nie może również zostać złożony przy pomocy ołówka bądź innego nietrwałego narzędzia pisarskiego. Najlepiej, gdy podpis jest składany zwykłym długopisem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wszelkie dopiski czy skreślenia naniesione na dokument – wszystkie z nich muszą być dodatkowo omówione w klauzuli.

Wybierając się na spotkanie z notariuszem należy wziąć ze sobą dowód osobisty bądź paszport, który będzie potwierdzał tożsamość klienta.

Koszt poświadczenia podpisu

Jak wiele czynności notarialnych, również usługa poświadczenia podpisów jest płatna. W przypadku dokumentów, których przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną koszt usługi jest równy 1/10 wysokości ceny w razie, gdyby dokument miał formę aktu notarialnego. Kwota ta nie może jednak wynosić więcej niż 300zł. W przypadku pełnomocnictw i innych dokumentów koszt jest równy zaś 20zł.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.