Notariusz - jakie są jego czynności?

7/1/2019


Notariusz jest prawnikiem, tworzącym akty notarialne, a także oferującym pomoc prawną. Jego działalność regulowana jest przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Jest osobą zaufania publicznego, korzystającą tym samym z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Jakie czynności u niego przeprowadzimy?

Akty notarialne ​

Do czynności, wykonywanych przez notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych oraz aktów poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
Na prośbę klienta notariusz przygotuje projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Złoży za nas wnioski o wpis w księdze wieczystej razem z dokumentami, stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Przechowywanie

Przygotowywanie pism to nie jedyne obowiązki notariusza. Może on także przechować pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty. Złożymy u niego także dane na informatycznym nośniku danych.

Czynności ze skutkiem prawnym

Kancelarie notarialne sporządzają ponadto umowy, dotyczące kupna i sprzedaży. Dopiero po poświadczeniu przez notariusza, niosą za sobą realne skutki prawne.
Innym wachlarzem czynności, podejmowanych przez notariusza, są czynności związane z dziedziczeniem, czyli sporządzenie umowy darowizny i testamentu. Ten ostatni poświadczony notarialnie najtrudniej będzie podważyć.
Notariusz zajmie się także sprawami, związanymi z majątkiem małżeńskim: u niego sporządzimy umowę rozdzielności majątkowej lub uzyskamy odpis ważnych dokumentów.
Pamiętajmy, że notariusze zobowiązani są do zachowania tajemnicy i ochrony interesów klienta. Chroni on wszystkie osoby oraz strony, dla których sporządzany dokument spowoduje skutki prawne.
Warto także zdać sobie sprawę, że zawód notariusza nie jest tożsamy z zawodem adwokata.
Aby mieć pewność, że wszelkie czynności zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem oraz z należytą starannością, szukajmy sprawdzonych, renomowanych kancelarii. Ważne jest także dotrzymywanie terminów przez notariuszy.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.