Notarialne zabezpieczenie zapłaty przy umowie sprzedaży

6/11/2019


Wymóg spotkania z notariuszem podczas sprzedaży nieruchomości bądź działki jest narzucony przez prawo. Kodeks cywilny jasno wskazuje, że wizyta u notariusza jest w takich sytuacjach konieczna zarówno dla osoby sprzedającej, jak i kupującej. Z powodu wysokich kwot, których dotyczy tego typu transakcja, pieniądze zazwyczaj nie są przynoszone na taką wizytę. Strony umawiają się raczej na przelew bankowy, co wiąże się z odroczeniem zapłaty i tym samym pewnym ryzykiem. Dlatego nie dziwi nikogo fakt, że osoba sprzedająca działkę lub nieruchomość chce zabezpieczyć zapłatę ustalonej ceny. W praktyce notarialnej istnieje kilka sposób na takie zabezpieczenie – nieco więcej dowiedzą się o nich Państwo w tym artykule.
Wiele osób przychodzących do notariusza, chcąc zabezpieczyć zapłatę ustalonej ceny, prosi o dodanie do umowy sprzedaży warunku, jakoby nieruchomość lub działka stawała się własnością kupującego dopiero z chwilą wpłynięcia pieniędzy. Według prawa jest to jednak niemożliwe, ponieważ własność nieruchomości zmienia się z chwilą podpisania umowy sprzedaży. Jakie zatem istnieją sposoby na zabezpieczenie zapłaty ceny?

Depozyt notarialny

Pomimo tego, że to rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności sporządzenia przez notariusza dodatkowego protokołu przyjęcia pieniędzy do depozytu, coraz więcej osób się na nie decyduje. Protokół taki ustala kiedy, komu oraz po spełnieniu jakich warunków przekazane będą pieniądze. Zgodnie z prawem notariusz ma bowiem prawo przyjąć pewną kwotę w celu przechowania jej do czasu, gdy możliwe będzie przekazanie jej odpowiedniej osobie. Rozwiązanie to nie wymaga zapłaty ceny w gotówce, lecz polega na przekazaniu kwoty na konto bankowe notariusza. Dotyczyć może ponadto zarówno całości, jak i tylko części konkretnej kwoty. Najczęściej ten sposób wybierany jest w przypadku umów przedwstępnych, ale nie tylko. Niewątpliwym minusem takiego rozwiązania jest jednak to, że sprawdza się tylko wtedy, gdy kupujący w całości pokrywa koszt z własnych pieniędzy.

Przelew między kontami w tym samym banku

Jeżeli obie strony posiadają konto bankowe w tym samym banku bądź są gotowe takowe założyć – można zdecydować się na przelew między tymi kontami. To rozwiązanie jest zdecydowanie najszybsze. Podczas wizyty u notariusza udostępniane jest stanowisko komputerowe z Internetem, dzięki któremu kupujący może przekazać kwotę na rachunek sprzedawcy. Ponieważ konta należą w tej sytuacji do tego samego banku, przelew jest natychmiastowy i kupujący posiada odpowiednią kwotę od razu na swoim koncie.

Egzekucja z kodeku postępowania cywilnego art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 5, czyli „trzy siódemki”

Ten sposób jest współcześnie zdecydowanie najczęściej wybierany. Polega na złożeniu przez kupującego oświadczenia o zapłacie ceny w określonym terminie. W oświadczeniu kupujący jednocześnie poddaje się egzekucji z aktu notarialnego. Oznacza to tyle, że sprzedający w razie nieotrzymania zapłaty w terminie może zwrócić się do odpowiedniego sądu i dochodzić swoich wierzytelności – również z pomocą komornika, ponieważ dzięki zapisowi o egzekucji sprzedający staje się wierzycielem.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.