Na czym polega praca notariusza?

11/27/2019


Do kancelarii notarialnej udajemy się wówczas, gdy zawierane przez nas umowy czy podejmowane decyzje wymagają poświadczenia notarialnego. Dokumenty sporządzone przez notariusza stają się wiążącymi aktami o mocy prawnej. W poniższym wpisie przedstawiamy, czym charakteryzuje się praca notariusza.

Kto zostaje notariuszem?

Notariuszem może zostać absolwent studiów prawniczych z tytułem magistra, który w wyniku egzaminu zostanie przyjęty na aplikację notarialną trwającą 2,5 roku. Następnie po zdanym egzaminie notarialnym należy obowiązkowo przepracować jako asesor notarialny co najmniej 2 lata. Po zakończeniu tego okresu występuje się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wpisanie na listę notarialną. Od tej pory uprawnienia i obowiązki osoby, która została notariuszem, podlegają ustawie z 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie. Aplikanci na stanowisko notariusza muszą wykazać się niekaralnością oraz sumiennością i odpowiedzialnością, gdyż przedstawiciele tego zawodu traktowani są jako osoby publicznego zaufania.

Kiedy korzysta się z usług notariusza?

Notariusz, wykonując swoją pracę, musi wykazać się obiektywizmem oraz dyskrecją. Akt notarialny, który sporządza służy zagwarantowaniu, że zostały dopełnione czynności prawne obowiązkowe z racji obowiązujących przepisów prawnych. Akt notarialny stanowi także potwierdzenie woli danej osoby. Oryginał dokumentu jest przechowywany przez kancelarię notarialną, a strony otrzymują odpisy. Z usług notariusza korzysta się w następujących sytuacjach:

  • zawieranie umów cywilno-prawnych, np. kupno lub sprzedaż mieszkania, działki, itp.,
  • poświadczenie zgodności dokumentów, np. kopii, odpisu z oryginałem,
  • ustalenie pełnomocnictwa niezbędnego w czynnościach prawnych,
  • przygotowanie wzorów umów, oświadczeń, aktów prawnych,
  • odebranie odpisów dokumentów lub wypisów czy wyciągów,
  • poświadczenie dziedziczenia majątku,
  • sporządzenie testamentu,
  • spisanie protokołów.

Ponadto praca notariusza wiąże się też z przechowywaniem pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, nośników pamięci z danymi. Notariusz może też uczestniczyć w innych czynnościach, które nie będą sprzeczne z ustawą o notariacie. Należy być świadomym, że choć celem pracy notariusza jest zabezpieczenie interesów klientów, to nie może on postępować wbrew przepisom prawa. Podobnie, gdy w jego odczuciu intencje interesantów są nieszczere lub nie przedstawią oni danych w zgodzie z prawdą, może odmówić współpracy.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.