Kiedy notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego?

9/10/2019


​Akt notarialny potwierdza dokonanie czynności prawnych, takich jak przekazanie prawa własności do nieruchomości lub dokonanie darowizny. Bez aktu notarialnego umowa kupna-sprzedaży nieruchomości jest nieważna.
Istnieją sytuacje, w których sporządzenie aktu notarialnego jest nieobowiązkowe, jednak jego spisanie lepiej zabezpieczy nasze interesy. W przypadku testamentu spowoduje, że znacznie trudniej będzie podważyć powstały dokument.
Do sporządzania aktu notarialnego uprawnieni są notariusze. W wyjątkowych przypadkach mogą oni odmówić jego podpisania. Poniżej prezentujemy, w jakich.

1) Odmówienie sporządzenia aktu notarialnego, gdy czynność jest sprzeczna z prawem

​Podstawą odmowy spisania aktu notarialnego jest sprzeczność z prawem żądanej czynności notarialnej, o czym mówi art. 81 ustawy Prawo o notariacie. Na taką odmowę osoba zainteresowana może wnieść zażalenie do sądu okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę kancelarii. Musi to zrobić w ciągu tygodnia.

2) Odmówienie sporządzenia aktu notarialnego a brak weryfikacji tożsamości klienta

Notariusz może odmówić sporządzenia aktu również wtedy, gdy nie będzie on w stanie zweryfikować tożsamości klienta na podstawie dokumentów.
W przypadku osób fizycznych będzie to zatem brak lub nieczytelność dokumentu, stwierdzającego tożsamość, w tym nieczytelność imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu i numeru PESEL. W przypadku osób prawnych notariusz może odmówić czynności notarialnej, gdy będzie miał problem z ustaleniem oraz zapisaniem danych z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, takich jak nazwa firmy, jej forma organizacyjna, siedziba oraz adres, NIP.

3) Odmówienie dokonania czynności a brak beneficjenta rzeczywistego

Ostatnim przypadkiem, w którym możemy spotkać się z odmową ze strony notariusza, będzie sytuacja, gdy jest on niezdolny do ustalenia rzeczywistego beneficjenta transakcji. Może być to osoba fizyczna, będąca właścicielem firmy lub sprawująca kontrolę nad klientem. Mogą to być także udziałowcy, akcjonariusze lub posiadacze prawa głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25%. Mianem beneficjenta rzeczywistego określa się również osoby fizyczne, sprawujące kontrolę nad co najmniej 25% majątku firmy.
Zanim udamy się do notariusza, warto zaznajomić się z powyższą listą przypadków, w których może on odmówić sporządzenia aktu, aby nie być zaskoczonym nieprzyjemną sytuacją.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.