Dokumenty


Ponieważ wiele osób zastanawia się, jakie dokumenty należy przygotować podczas najbardziej typowych czynności notarialnych, postanowiliśmy przygotować spis, który będzie zawierał najważniejsze informacje na ten temat. Należy przy tym pamiętać, że każda sprawa jest inna i może wymagać dostarczenia odmiennych dokumentów. Dlatego właśnie przed przystąpieniem do skompletowania odpowiednich pism warto skontaktować się z kancelarią, która potwierdzi zasadność dostarczenia danych dokumentów. Należy również liczyć się z tym, że w niektórych przypadkach może być koniecznie przedłożenie dodatkowych pism, które nie znalazły się w poniższym spisie.

Wiele pytań kierowanych do kancelarii dotyczy również tego, czy należy przedłożyć w każdym przypadku oryginały dokumentów czy wystarczą jedynie kopie. Warto zatem zaznaczyć, że oryginały pism potrzebne są tylko podczas podpisywania umowy – wcześniej do przygotowania aktu notarialnego wystarczą same kopie.

Przygotowany spis został podzielony na typowe czynności notarialne realizowane w kancelarii Tomasza Zawadzkiego z zakresu dziedziczenia oraz spraw małżeńskich i rodzinnych. Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty, które należy dostarczyć w konkretnych przypadkach.

1. Sprawy z zakresu dziedziczenia:

 • Testamenty
  • dowód osobisty osoby, która pragnie sporządzić testament w obecności notariusza,
  • zamiast dowodu osobistego umożliwia się przedłożenie paszportu,
  • dane osobiste wszystkich uwzględnionych w testamencie spadkobierców, takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, data urodzin, imiona rodziców.
 • Wydziedziczenia
  • przygotowany wcześniej testament, który zostanie uzupełniony o wyraźną informację o przyczynie wydziedziczenia (która została przewidziana przez prawo).
 • Zapisy windykacyjne w testamencie
  • dowód osobisty/paszport osoby, która pragnie sporządzić testament,
  • dane osobiste spadkobierców (imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, data urodzin, imiona rodziców),
  • numer księgi wieczystej w przypadku, gdy w testamencie będzie znajdował się zapis dotyczący nieruchomości.

2. Sprawy małżeńskie i rodzinne:

 • Rozdzielność majątkowa
  • w przypadku zawierania umowy przed zawarciem związku małżeńskiego – dane osobowe przyszłych małżonków (imiona i nazwiska, PESEL, adres zameldowania, NIP, imiona rodziców, numer dowodu osobistego) oraz planowania dana ślubu,
  • w przypadku zawierania umowy po ślubie – skrócony odpis aktu małżeństwa.
 • Darowizny
 • a) W przypadku działki:
  • dane osobowe osoby przyznającej darowiznę oraz osoby przyjmującej darowiznę, a w przypadku firm odpis z KRS,
  • podstawa nabycia oraz zaświadczenie o sposobie nabycia działki,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wartość rynkowa działki,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prawidłowym odprowadzeniu podatku,
  • oświadczenie z Urzędu Gminy bądź Miasta o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
 • b) W przypadku lokalu mieszkalnego:
  • dowody osobiste darczyńcy oraz osoby przyjmującej darowiznę, a w przypadku firmy odpis z KRS,
  • podstawa nabycia lokalu,
  • zaświadczenie tytułu własności,
  • wartość rynkowa lokalu,
  • potwierdzenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • potwierdzenie braku zadłużenia na lokal.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.