Czy rozdzielność majątkową trzeba sporządzić u notariusza?

6/25/2019


W trosce o własny majątek oraz ze strachu przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne długi współmałżonka, coraz więcej małżeństw decyduje się na zawarcie rozdzielności majątkowej. Dzięki niej każde z nich może dysponować własnym majątkiem oraz nabywanymi środkami. Sprawdź, na czym polega?

Nie obędzie się bez notariusza

Umowa musi być spisana u notariusza i muszą widnieć na niej podpisy obydwu stron. Każda ze stron:

  • nie może być ubezwłasnowolniona
  • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Do jej podpisania nie potrzeba wielu dokumentów: wystarczą dowody osobiste oraz akty ślubu. Dzięki rozdzielności będziemy mogli samodzielne i nieograniczenie zarządzać swoim majątkiem. Pamiętajmy, że decyzja o spisaniu intercyzy powinna wynikać z woli obydwu stron. Dotyka bardzo delikatnych tematów i może być odczytana jako brak zaufania do życiowego partnera.

Rozdzielność majątkowa, czyli co?

Rozdzielność majątkowa jest aktem notarialnym ustanawiającym dwa osobne majątki. W jej wyniku każdy z małżonków zachowuje nabyty przez siebie majątek w trakcie trwania małżeństwa. Podobny akt zawarty przed ślubem nosi nazwę intercyzy. Oba służą zabezpieczaniu majątku własnego w trakcie trwania związku oraz w przypadku rozwodu. Pomoże uniknąć bowiem bolesnego procesu dzielenia wspólnego majątku.

Wspólny majątek a osobisty

Zgodnie z prawem, małżonków po ślubie łączy ustawowa wspólnota majątkowa. Gromadzone przez nich środki są wspólne, z wyjątkiem dóbr, otrzymywanych przez dziedziczenie, darowiznę imienną lub imienny zapis. Do majątku wspólnego nie zalicza się także środków, dóbr czy nieruchomości nabytych przed zawarciem małżeństwa.
W przypadku intercyzy natomiast zawartej przed ślubem, mamy do czynienia z dwoma osobistymi majątkami. Jeśli rozdzielczość została ustanowiona w trakcie małżeństwa, wspólnym majątkiem będą dobra zgromadzone przed jej podpisaniem. Po podpisaniu aktu, każdy z małżonków pracuje na własny rachunek. Jest to dobre rozwiązanie wówczas, gdy jeden z małżonków prowadzi firmę; w przypadku finansowych kłopotów współmałżonek nie będzie za nie odpowiadał.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.